p
p
p

Nasze działania opierają się na prostych wartościach. Należą do nich: rozwój wewnętrzny, prawda, wolność, bezinteresowna miłość, uczciwość i zaufanie. Poznaj ideę PII.

Zasady zgodne z ideą Pii

Na  bazie wartości wypracowaliśmy (i stosujemy w swojej organizacji) zbiór zasad. Istotna jest autonomia każdego z nas, kreatywność, praca bez presji, zaangażowanie, lojalność, dobrze rozumiana pokora. Zasada naczelna znalazła swoje odzwierciedlenie w misji firmy: „Inspirujemy, by życie było piękne”. Treści, które przekazujemy są istotne nie tylko dla osób indywidualnych, lecz także dla firm.

Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorców zauważa związek między wewnętrznym uporządkowaniem człowieka, a jego stosunkiem do organizacji i zdaje sobie sprawę, że szczęście osobiste oraz zadowolenie pracowników jest niezbędnym elementem sukcesu firmy. Jednocześnie stanowi najlepszy sposób na budowanie wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa.

Z naszych obserwacji wynika, że świadomy rozwój nie jest zdeterminowany ilorazem inteligencji i że każdy człowiek, który zda sobie sprawę ze swoich ogromnych możliwości jest w stanie ukształtować wspaniałą osobowość. Z tego powodu ogromny nacisk kładziemy na wiedzę, która po wprowadzeniu w życie da wymierny efekt w postaci pozytywnej przemiany człowieka z pożytkiem dla siebie i firmy, którą reprezentuje.

Program PII i zmiana podejścia

Realizacja programu przygotowanego przez PII pomaga w zmianie podejścia do wykonywanych obowiązków. Wzmacnia i rozwija zachowania proinnowacyjne, pozwala lepiej organizować czas pracy – swojej i zespołu. Przyczynia się do ograniczenia absencji oraz fluktuacji kadry menadżerskiej. Przygotowuje do podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz prowadzi do wzmocnienia kompetencji miękkich pracowników i rozwija ich umiejętności komunikacyjne. Przyspiesza adaptację do nowych warunków pracy i skutecznie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.